Om babysalmesang

Babysalmesang er et musikalsk samvær i kirken for babyer og forældre og danner ramme om et helt specielt nærvær. Mange oplever, hvordan dette musikalske samvær i kirkens rum giver store og nære oplevelser mellem barn og forælder. Men hvad er det helt særlige ved babysalmesang?

Denne del af hjemmesiden kommer ind på nogle teoretiske overvejelser omkring musikkens særlige karakteristika og store potentiale i forhold til børns udvikling. Derudover beskrives barnets sanser, hvilket sættes i relation til stimulering af disse i forbindelse med babysalmesang. Man kan også finde overvejelser omkring det særlige ved kirkerummet, iagttagelser om stemmen som menneskets naturlige instrument samt beskrivelse af musikalske formål med babysalmesang.

Derudover kan man under "Mødet med det lille barn" finde en introduktion til forskellige begreber, der har betydning for, hvordan man helt grundlæggende møder barnet, samt hvordan man ser på barnets måde at opleve og deltage på. 

Læs mere om