For undervisere

Denne del af hjemmesiden henvender sig til undervisere, der her kan finde forskellige overvejelser omkring undervisningen i babysalmesang. 

Man kan finde praktiske overvejelser og vejledning i forbindelse med at planlægge et babysalmesangsforløb. Dernæst kan man læse om forskellige aspekter af det at undervise små børn, og hvilke overordnede retningslinjer man kan have sig for øje i forberedelsen af undervisningen. Derudover kan man finde overvejelser om valg af repertoire, få gode råd til opbygning af en undervisningstime samt se et forslag til en overordnet model for en time. 

Endelig kan man ved hjælp af et brugerlogin få adgang til forskellige planlægningsværktøjer, som kan bruges i forberedelsen af undervisningen. 

 

Læs mere om