Barnets sanser

Det lille barn udvikler sig gennem sine sanser, og stimulering af sanserne er derfor helt afgørende og livsnødvendig næring for barnets hjerne. I musikken er der rig mulighed for at stimulere disse sanser og derved understøtte barnets udvikling. 

Barnet sanser i helheder, og alle sanser er derfor mere eller mindre i spil hele tiden. Der er intet "filter" på sanseindtrykkene, og det konstante bombardement er både krævende og udmattende. Bevidsthed omkring de forskellige sanser kan derfor være meget vigtig, da man i musikalske aktiviteter har mulighed for at fokusere på enkelte sanser og gennem genkendelighed og repetition øge fortroligheden. 

Netop fordi børn sanser i helheder, byder musikken på et stort potentiale, idet musik opleves i helheder. Musikken forener kroppens bevægelser, sansningen og stemmens udfoldelse.

I underpunkterne i dette menupunkt beskrives de vigtigste sanser i forbindelse med babysalmesang hver især, men til trods for opdelingen er det altså vigtigt med bevidsthed omkring barnets helhedsudvikling, hvor alle de forskellige sanser virker sammen.

Hver sans har sin særlige egenskab og funktion, og i undervisningen kan man have fokus på en bestemt sans og gennem musikalske aktiviteter særligt stimulere denne.

Musikkens evne til at sætte gang i kroppen er derudover relevant, idet bevægelse hører sammen med sansning. Hermed er musikken særlig væsentlig både i forhold til sansning og styrkelse af barnets motorik. 

I musikken og dermed også babysalmesang er der altså rig mulighed for at stimulere sanserne og derved understøtte barnets udvikling. Ved stimulering af barnets sanser er det dog yderst vigtigt, at man som voksen er nærværende og lydhør overfor barnet og dets reaktioner, og at man også giver tid til disse i form af pauser, hvor reaktionen kan nå at finde plads. Fordi spædbørn ikke har noget filter, suger de til sig af alle sanseindtryk, og det er derfor yderst vigtigt med omhu, omtanke og lydhørhed overfor barnet, når man har fokus på sansestimuleringen.

I underpunkterne kan man læse om de tre primære sanser; labyrintsansen, følesansen og muskel-/ledsansen. Dernæst de to sekundære sanser; høresansen og synssansen. De to øvrige sekundære sanser, smags- og lugtesansen, er ikke beskrevet i denne sammenhæng, da de ikke har den store relevans i forhold til babysalmesang.

Læs mere om