Musikkens karakteristika

Som en del af æstetikken får kunsten og i dette tilfælde musikken plads som redskab til erkendelse af helheder, og som en måde at udtrykke noget ellers uudtrykkeligt på. Hermed  udfyldes  et  erkendelsesområde, som ikke dækkes af en rationel, naturvidenskabelig tilgang. Men hvad er så det helt særlige ved musikken, som ikke findes i andre kunstarter?

Noget af det karakteristiske ved musik er, at den opleves via høresansen. I forhold til synet er hørelsen en meget direkte sans, der ikke blot kan lukkes af. Man kan lynhurtigt lukke øjnene i, hvis der er noget, man ikke vil se, mens det er mere omfattende at forsøge at lukke hørelsen af og kun kan gøres i ringere grad. Samtidig er lydens bølger i en størrelsesorden og af en kraft, der rent faktisk kan mærkes af hele kroppen, hvorved musik rent fysisk kan omslutte kroppen og bogstaveligt talt påvirke ens følesans.  

Man kan altså ikke blot høre, men også mærke musikken. Musikken påvirker således udover intellektet også kroppen som helhed, hvilket giver den en ganske unik umiddelbarhed samt evne til at "rive en med" uden at skulle gennem bevidstheden først.

Musikken har desuden den egenskab, at den både har det horisontale perspektiv i form af melodi og rytme samt det vertikale i form af harmonier, hvilket giver mulighed for at beskæftige sig med musikken på flere tidslige planer - både som et klingende nu samt et musikalsk tidsligt forløb af forskellig længde; en frase, en periode, et afsnit, en formdel, en sats osv.

Musikalsk perception er en stærkt aktiv proces bestående af en række nu´er, som udgør det musikalske forløb, og i disse nu´er er der altså potentielt mange lag i spil, der perciperes gennem øret og berører os både kognitivt, men altså i høj grad også fysisk og kropsligt i form af lydbølger, frekvenser og rytmer.

I det hele taget er der et væld af udtryksmuligheder, og der kan skabes en særlig form for dybde og helhed i udtrykket, hvorved noget af det specielle ved musikkens erkendelsesform træder frem.

“Med en vis forsigtighed vover vi at sige, at musik er en af de kunstarter, der har flest muligheder for at udtrykke mangetydighed og kompleksitet.”
(Fredens 2001)

Litteratur:

Nielsen, Frede V.: Almen Musikdidaktik, Akademisk forlag, 1998.
Fredens, Kirsten & Kirk, Elsebeth: Musikalsk læring, Socialpædagogisk forlag, 2001