Babyernes alder

I forhold til hvilken alder børnene på et babysalmesangshold skal have, vil det ofte afhænge af sognets størrelse. I et mindre sogn vil man i annonceringen måske blot skrive "for børn indtil 12 måneder", mens man i større sogne med mange tilmeldinger kan lave flere aldersopdelinger og derved tilrettelægge undervisningen endnu mere aldersspecifikt.

Så hvis der er mulighed for det, kan man opdele holdene efter alder, og i tilfældene med kun et enkelt hold, hvor der så kan være stor aldersspredning, er det ekstra vigtigt med opmærksomhed på forskellige aktivitetsmuligheder i sangene. Dog er det jo for alle aktiviteter i undervisningen helt centralt, at man lytter til barnet og giver forældrene plads til at deltage på den måde, der passer til det enkelte barn. Derfor skal undervisningen generelt tilrettelægges med en vis åbenhed og plads til forskellighed