Holdstørrelse

Sognets størrelse og tilslutningen til babysalmesang har naturligvis indflydelse på holdstørrelserne, men man bør tilstræbe omkring 10 børn med forældre, evt. 12, da der ofte kan komme afbud pga. sygdom eller andet. Der skal helst ikke være flere på holdene, da der skal være tid og plads til hver enkelt baby, og da det intime samvær kræver, at man ikke er alt for mange. Omvendt kan det også være problematisk med for få deltagere, da bibeholdelsen af holdstemningen og udførelsen af de musikalske aktiviteter er mere sårbar ved eventuelle afbud.