Praktisk planlægning

Som underviser kan det være en fordel at planlægge repertoire, lave deltagerlister og mødelister inden forløbets start. (Se i øvrigt værktøjssiden her på musikfavn.dk). Derudover må man løbende inden hver lektion planlægge det konkrete indhold, rækkefølgen og eventuelle overgange. Det er vigtigt at kunne sit materiale udenad, så man kan være helt til stede i undervisningen og skabe den direkte kontakt, hvilket kan være vanskeligt med en sangbog ved hånden.

En yderligere forberedelse ligger i at klargøre de praktiske ting inden timen, såsom at lægge tæpper klar, finde instrumenter, stille stole i kreds osv. Det er vigtigt at afsætte tid til dette, så man i god tid er klar til undervisningen og kan finde ro og plads til det centrale nærvær fra start.

Efter undervisningen er det en fordel at evaluere og notere sig ændringer, erfaringer og nye ideer eller tilføjelser. Disse erfaringer tages så med i den efterfølgende fremadrettede planlægning, og herved udvikles undervisningen løbende gennem refleksion og praktisk erfaring. Når man er i selve undervisningen, er det dog vigtigt at være i nuet og reagere ud fra holdet og børnenes spontanitet og udtrykslyst. Derfor er man inde i en form for evig udviklingsproces som underviser: