Vigtige aspekter

Der skabes et helt særligt rum til babysalmesang, når barnet og forælderens tætte bånd favnes i en fælles musikalsk ramme. Det indbyder til et nærvær og en lydhørhed, som helst skal understøttes af et flow og en musikalsk fordybelse uden for megen snak. I stedet for verbalt at forklare overgange og sætte en masse ord på, hvad man skal til at gøre, kan man med fordel lade musikken danne overgange og på den måde bevare den særlige stemning og undgå at bryde det musikalske flow.

Man skal mærke efter, hvad der føles naturligt at gøre og finde sin egen form, men for megen snak kan være en hæmsko for fordybelsen og musikkens særlige følelsesmæssige påvirkning af os. Med barnet i fokus er en masse "ydre" forklaringer ikke nødvendige. Fremfor at forklare, at næste aktivitet foregår som en dans ude i kirken, kan man synge "Kom og lad os danse" og på den måde blive i det musikalske rum også i overgangene.

Efterhånden som forældrene bliver vante til undervisningen og de forskellige sange, salmer og aktiviteter, kan de sagtens gennem musikken og kropssproget blive ledet gennem forløbet. Fordelen er, at man bevarer den særlige stemning ved at lade musikken lede vejen, og nærværet - både fra forældre og underviser - kan få plads. Det er derfor også en god ide, hvis der efter undervisningstimen er mulighed for samvær med plads til snak og samtale mellem de voksne.

Plads til barnet

Det er godt fra start at få tydeliggjort, at der i undervisningen naturligvis skal være plads til, at man ammer, at man trækker sig væk, hvis barnet trænger til det osv. I det hele taget er det vigtigste, at forælderen lytter til barnet og føler sig fri til at reagere på barnets behov. Det skal der være plads til i denne form for undervisning med så små børn.

At lytte til barnets signaler vil også sige, at man som forælder ikke skal tvinge barnet til at udføre en bevægelse eller deltage i en aktivitet - barnet skal deltage på den måde, det helst vil; der er ikke nogen "rigtig" måde at deltage på. Hvis barnet hellere vil kigge på, kan forælderen selv lave bevægelsen og på den måde være til inspiration.

Forældrene

Derudover er det en god ide inden forløbets start at præsentere sig selv, og skitsere rammerne for undervisningen samt de vigtigste grundtanker bag. Dette kan enten gøres mundtligt den første gang, eller man kan give forældrene et lille brev med hjem.

Noget af det vigtigste at få formidlet er, at forældrene endelig skal synge med. Det handler om at skabe en tryg, tillidsfuld stemning, hvor man ikke er bekymret for, om man synger godt nok, og som underviser må man opfordre forældrene til at bruge stemmen og udtrykke glæde gennem sange. 

For barnet er forælderens stemme den dejligste!