Sangstemmen

Helt fra begyndelsen er stemmen noget af det vigtigste i kommunikationen mellem mennesker. Spædbørn kommunikerer lydligt med forældrene, der helt intuitivt laver glissader og snakker i et lyst toneleje for at spejle barnets lyde. Hver stemme har sit unikke præg, og stemmen kan være en klar indikator for vores følelser, hvorfor det er så vigtigt, at man allerede som barn styrkes i at bruge sin stemme legende, frit og trygt.

Børn har en umiddelbar tilgang til stemmen, og derfor er der en vigtig opgave i at lære børnene at fortsætte på den rigtige måde. Spædbørn kan skrige i timevis uden at blive hæse, og dette skyldes simpelthen, at de har en naturlig optimal brug af kroppen fra start. Siden hen tillægger mange sig så mere eller mindre dårlige vaner, der ikke understøtter den frie brug af stemmen, og man må derfor søge tilbage til udgangspunktet for at kunne genfinde den korrekte brug af stemmen, så den kan bruges frit.

Stemmen er et stærkt redskab, når det handler om at få udtrykt sine følelser. Som docent ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium Margrethe Enevold formulerer det:

"Når vi synger, har vi ikke instrumentet mellem os og omverdenen (...) I det øjeblik ´vi synger tanker ud med åndedrættet´ - hvad enten det er en reproduktion af tekst og musik, eller det er en improvisation - åbner vi os for omverdenen, som derved også får direkte tilgang til vores inderste"
(Marstal 2007, s.15)

Stemmen er et yderst personligt udtryk, og kirkerummets højtidelighed kan favne og løfte dette udtryk. Ved at søge at bevare den frie brug af stemmen kan vi altså få nuanceret og styrket vores naturlige måde at udtrykke vores følelser på, og fordi spædbørn har en helt naturlig tilgang til stemmen, er det så vigtigt at understøtte denne spontanitet og naturlige tilgang helt fra begyndelsen.

I forbindelse med babysalmesang

Babysalmesang kan spille en væsentlig rolle i forhold til sangstemmen, idet sangen får en helt særlig plads i det musikalske samvær, når stemmen løftes af kirkens rum.

Det er vigtigt, at man som forælder er klar over, at for barnet er forælderens stemme den vigtigste og den dejligste!

Derfor skal man turde bruge sin stemme, som den er, lave glissader, stemmelege og udforske forskellige klange. For barnet består sangens kvalitet hovedsageligt i den situation, som opstår, og i den stemning, der skabes, idet du giver af din tilstedeværelse og kærlighed, som den norske musikpædagog Åslaug Berre så fint beskriver det. Det handler om at nyde den tætte kommunikation med barnet og det intense nærvær, som musikken kan danne ramme om.  

Med dette nærvær og tætte samvær mellem forælder og barn i fokus bliver der plads til hver enkelt stemme, og de små børn kan lytte til klangene, udforske deres egen stemme og være i det rum, hvor stemmen åbner op til vores inderste.

Litteratur:

Berre, Åslaug: Musikk med de minste, Pædagogisk Forum, 2000.
Marstal, Inge & Enevold, Margrete (red.): Børnekor – en antologi, Dansk Sang, 2007.