Hvorfor babysalmesang

Her kan man få indblik i, hvorfor babysalmesang er noget helt særligt. Med en beskrivelse af barnets sanser, kan man få en forståelse for de mange musikalske muligheder for sansestimuleringer, der i babysalmesangsundervisningen. Derudover beskrives, hvordan stemmen har en helt essentiel betydning for kommunikationen med det lille barn. Man kan også finde overvejelser omkring, hvad det særlige er ved kirkerummet samt et eksempel på musikalske formål med babysalmesangsundervisning.

De forskellige afsnit kan have relevans for både undervisere, forældre og i det hele taget alle med interesse for babysalmesang. Hensigten med afsnittene er at belyse, hvorfor babysalmesang byder på så stort et potentiale. 

Læs mere om