Mødet med det lille barn

Der er mange forskellige dimensioner i spil i al form for undervisning, og det er yderst vigtigt at overveje sin rolle som musikpædagog eller musikunderviser. På denne hjemmeside skitseres et stort udviklingsmæssigt potentiale i børns beskæftigelse med musik, men hvis man som musikpædagog vil udnytte dette potentiale og være med til gennem musikken at skabe en udvikling, kræver det flere ting.

Man skal have et solidt fagligt fundament, så man kan formidle musikken samt skabe musik i samværet med børn. Der rummes en fascinerende udtrykslyst i børn, så der er en masse potentiale gemt, men det er ikke sådan, at dette potentiale indfries af sig selv. Musikken har en særlig kraft, men som musikpædagog skal man være formidleren mellem musikken og barnet. Derfor er det også yderst vigtigt, hvordan man møder barnet, og hvordan man skaber kontakt og tillid i undervisningssituationen for at kunne åbne op for potentialet.

I det følgende belyses nogle begreber, der både for forældre og undervisere kan have relevans i forhold til, hvordan man grundlæggende møder barnet og ser på dets måde at opleve og deltage på.

Læs mere om