Valg af repertoire

Her følger nogle overvejelser omkring valg af repertoire til babysalmesang og i det hele taget til det musikalske samvær med et lille barn. Forhåbentlig kan det inspirere til en refleksion over det materiale, man vælger at bruge samt øge opmærksomheden på de mange forskellige muligheder, der er at finde i materialerne.

Når det drejer sig om valg af repertoire til babysalmesang, må det ske både med respekt for kirkerummet, med forældre og børn i tankerne samt med musikken som udgangspunkt. Derudover er det først og fremmest vigtigt at vælge udfra, hvad man godt selv kan lide - både tekstligt og musikalsk. Dette gælder for forældre såvel som undervisere.

Musikken opstår først i selve formidlingsøjeblikket, så man skal selv kunne lide at synge sangene, da den musikalske glæde herved vil smitte af. Et engagement og en ægte indlevelse i musikken, teksten og bevægelserne vil have en positiv effekt, da det er i mødet med barnet, at den musikalske mening opstår. 

Som underviser kan den tekstlige udvælgelse kan ske ud fra en særlig tone i sproget, et ønske om at vise tilbage til historiske rødder, vække genklang hos forældrene, refere til hverdagen eller synge om de forskellige årstider og højtider. Det kan også være ud fra placering og formål i forhold til timeopbygningen.

Den musikalske udvælgelse kan tage udgangspunkt i et ønske om enkelhed og genkendelighed eller muligheden for at skabe en højtidelig stemning. Man kan med fordel søge en vis musikalsk mangfoldighed, så man bruger sange i forskellige toneart, taktart og tempo. Med sange både i dur og mol får man mulighed for at skabe forskellige musikalske stemninger, med fx den 3-delte takt indbydes til vuggebevægelser, og med sange i forskellige tempi opstår afvekslingen mellem livlig bevægelse og ro.

Når der skal vælges repertoire, kan man desuden tage udgangspunkt i ønsket om en bestemt aktivitet, brug af en rekvisit eller stimulering af udvalgte sanser - hele tiden kombineret med, at man finder glæde ved selve musikken i materialet. I materialesamlingen på denne hjemmesiden kan man søge efter materiale udfra forskellige kriterier og samtidig få inspiration til øvrigt materiale udfra valgte nøgleord.

Find materiale

Da formidlingen netop er så afgørende, skal man gøre materialet til sig eget ved at prøve det af både sangligt og kropsligt. Herved finder man sin egen måde at bruge materialet på og bliver sikker i sin formidling af musikken.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at man altid skal gå efter musikalsk kvalitet i det, man gør. Man skal finde ind til den musikalske styrke i det enkle udtryk og formidle musikalsk glæde og kvalitet.