Opbygning af undervisning

I forhold til opbygningen af undervisningen er det en god ide at indtænke nogle faste og genkendelige rammer - både i forløbet som helhed og i den enkelte time. Med en fast struktur og ved at starte og slutte på den samme måde hver gang vil barnet efterhånden kunne mærke genkendelsen og trygheden i det velkendte ritual. I midterdelen af timen kan man så skabe forskellig afveksling - både i aktivitet, tempo, med dynamiske variationer osv. Ved at tage udgangspunkt i forskellige musikalske muligheder for variationer og kontraster i eksempelvis dynamik, tempo osv. får man også tilgodeset forskellige sansestimuleringer, vekslen mellem at sidde stille eller bruge kroppen, mellem at sidde tæt samlet eller komme ud i kirken. Herved kan man kombinere det at gentage sangene, så man skaber genkendelighed, men samtidig skabe variationer gennem musikken og forskellige aktiviteter.

Man kan finde mange eksempler på forskellige opbygninger af en undervisningstime, og det er vigtigt at påpege, at der ikke findes én rigtig opskrift herpå. Som med valg af sange gælder også i forhold til opbygningen af en time, at det hele afhænger af formidlingen. Musikken og kommunikationen opstår først i selve formidlingen af sangene og salmerne, og derfor er det vigtigt, at man finder sin egen form, og at man selv tager stilling og reflekterer over undervisningens form og indhold.

Læs mere om